Byte av vägtrumma

Slättens vägsamfällighet ville ha hjälp med ett brobyte som Viktor och Kristoffer fixade.

Med tanke på längden och diametern på röret så fick vi använda två maskiner.

Finputs!

Både tunga fordon och vattenlevande djur skall ha fri passage. Röret är 18 meter långt & 1400 mm i diameter.

En nöjd Viktor efter avslutat jobb.

Snyggt och smidigt utfört byttes trumman. Hälsningar Sara