Byte av vägtrumma

Med tanke på längden och diametern på röret så fick vi använda två maskiner.

 

Både tunga fordon och vattenlevande djur skall ha fri passage. Röret är 18 meter långt & 1400 mm i diameter.

 

Snyggt och smidigt utfört byttes trumman. Hälsningar Sara