Entrepenad

Kristoffer flyttar sin maskin.

Entrepenad bilder från Juni 2019. Mvh Malin