Personal

Personal

På Lundby Maskinstation har vi för dagen en personalstyrka på ett 20-tal personer, anställda och inhyrda, sen tillkommer några timanställda som hoppar in vid behov.