Gården

Gården

I huvudbyggnaden på Lundby bor Fredrik med familj.

Produktion

Gårdens produktion består av växtodling på 50 hektar där det till största delen odlas spannmål i år har vi odlat vall för hösilage -produktion och raps.

De fina naturbetesmarkerna, ca 50 hektar, betas av kvigor från trakten, utöver detta brukas ca 500 hektar skog.

Bildgalleri