Gården

Gården

I huvudbyggnaden på Lundby bor Fredrik och Åsa med barnen Sara, Malin och Johannes och i lilla huset bor Fredriks föräldrar Lars-Olof och Aina.

Produktion

Gårdens produktion består av växtodling på 50 hektar där det till största delen odlas spannmål i år har vi odlat vall för hösilage -produktion och raps.

De fina naturbetesmarkerna, ca 50 hektar, betas av kvigor från trakten, utöver detta brukas ca 500 hektar skog.

Kräftfiske

Lundby har mycket mark utmed Ätran där kräftfiske har arrenderats ut men eftersom kräftorna lyser med sin frånvaro har vi tagit en paus med uthyrandet.

Bildgalleri