Mer från Juni 2019!

Johannes vill gärna provköra.

Stefan fixar med bromsarna på en gammal dumpersbakända.

Rörflensodlingen på Marieberg börjar att ta fart.

Enayat klurar på konstruktionen av draget.

Viktor släppte sin grävare och hjälpte till med ensilaget.

Snillen spekulerar.

Enayat fixar till det mesta.

Å bra blir det.

Ännu mer från Juni. Mvh Malin