Mer från Juni 2019!

Johannes vill gärna provköra.

Rörflensodlingen på Marieberg börjar att ta fart.

Enayat klurar på konstruktionen av draget.

Enayat fixar till det mesta.

Å bra blir det.

Ännu mer från Juni. Mvh Malin