Oktober!

Pizza i skopan funkar fint!

Skogsvägsbygge.

Lastning av sten….

Som läggs ut på skogsväg.

Återigen samma ställe där vi bröt stubbar och avbanade.

Testning av bärigheten av Svevia.

Viktigt med en stärkande lunch i det hårda arbetet! Hälsningar Sara