Släntklippning mm

Det är skönt att slippa kapa buskar i dikes slänterna.

Bra att hålla efter kanterna innan man börjar nästa säsong.

Vägbygge.

Johannes provkör tröskan.

Höstkväll när den är som bäst.

Fripassagerare som åkte med på lastaren i 45 min vid strängluftning.

I väntan på kärror.

Viktigt att dikeskanterna är snygga och att man får prova tycker Johannes 🙂 . Hälsningar Sara