Draneringsplog

JYKEVÄ täckdikesplog för enkel och snabb nedläggning av slang i åkermark mm. Max. dikesdjup 80 cm. Dikets djup och lutning kan kontrolleras med hjälp av gallret eller lasern från traktorns styrhytt. Klarar storlek på slang som är mellan 50 och 80 mm

Drar dike, lägger rör och häller på grus på samma gång. Häller önskad mängd grus på röret tack vare den rymliga grustratten och justerbara luckan. OBS! Det är viktigt att det finns grus i maskinen under dikesdragningen så att röret ligger jämnt på dikets botten. Dikets djup och lutning justeras lätt och exakt med hydraulcylindern i maskinen, vilket bevarar traktorns drageffekt även på framhjulen eftersom traktorn inte lättar framtill. Dikets djup och lutning kan kontrolleras med hjälp av gallret eller lasern från traktorns styrhytt. Max. dikesdjup 1 m.

storlek på rör som ska nedläggas 50–80 mm

max. dikesdjup 1000 mm

inställning av gruslager 0–1000 mm

rymlig grustratt 850 x 1450mm

justering cylinder 100/50mm

maskinens totallängd 3900 mm

maskinens totalhöjd 1800 mm

maskinens vikt 1 050 kg

inkl. 1 st kategori 3 fäste

inkl. rörnedläggningsställning

inkl. ställning för maskin


Med JYKEVÄ-mullvadsplog förhindrar du ytvattenskador orsakade av sommar- och höstregn och leder vattnet från sänkor och källor till täckdiken eller öppna diken säkert och förmånligt. Med JYKEVÄ-plogen kan du också lägga täckdikesrör i marken. JYKEVÄ-täckdikesplog har blivit mycket populär framför allt i täckdikade marker, där gamla täckdiken fungerar bra men där åkerns yta har packats ihop så att vatten inte kan tränga igenom. Om man kör med JYKEVÄ-plogen tvärs över de gamla täckdikena filtrerar man det skadliga ytvattnet genom det täta jordlagret och leder det därmed till täckdiket

– max. arbetsdjup 75 cm

– lågt dragmotstånd tack vare det vässade skärbladet, ca 50 hk

– en utlösarbult (18 mm) i bladet förhindrar att traktorn och plogen går sönder

– blad 20 x 200 mm av specialstål

– dragkula 75 mm med anslutningsdon för fastsättning av täckdikesrör